Sanallaştırma

KTS Bilişim Hizmetleri; Fiziksel donanımı parçalara bölerek daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, Sanallaştırma teknolojisi ile sunucu maliyetlerinden ve elektrik soğutma gibi masraflardan büyük tasarruflar sağlamaktadır.


Donanım Sanallaştırma

Donanım sanallaştırma veya platform sanallaştırma, bir işletim sistemi ile gerçek bir bilgisayar gibi davranan bir sanal makine yaratılması anlamına gelir. Fiziksel sistem üzerinde, donanımlar sanal olarak paylaştırılıp konuk işletim sistemleri arasında paylaştırılır. Bu sanal makineler üzerinde yürütülen yazılımlara temel donanım kaynakları ayrılır. Böylece, gerçek donanım üzerinde çalışan işletim sistemi üzerinde, konuk (sanal) işletim sistemlerini çalıştırabiliriz. Hipervizör (Hypervisor) sanal donanımları üretecek ve iletişimlerini sağlayacaktır. Üç çeşit donanım sanallaştırma vardır.

• Tam Sanallaştırma : Gerçek donanımın hemen hemen tamamını simüle edilerek, ana yazılımın çalışmasını değiştirmeden konuk işletim sistemi yazılımlarının oluşturulmasına izin verir.

. Kısmi Sanallaştırma: Hedef ortamın hepsi değil ama bir kısmı simüle edilir. Bu nedenle bazı konuk programları bu sanal ortamda çalıştırmak için değişiklikler gerekebilir.

• Para-sanallaştırma (Para-virtualization) : Donanım ortamı simüle edilmemiştir fakat konuk programlar ayrı bir sistemde çalışır gibi kendi izole edilmiş domainleri altında çalışmaktadırlar.

Sanallaştırma yazılımları işlemci seviyesinde Intel-VT ve AMD-V teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır.

Masaüstü Sanallaştırma

Masaüstü sanallaştırma, fiziksel makineden mantıksal masaüstünü ayırma kavramdır Masaüstü sanallaştırmanın bir tipi olan sanal masaüstü altyapısı (VDI), donanım sanallaştırmanın daha gelişmiş bir şekli olarak düşünülebilir. Bir klavye, fare ve monitör üzerinden doğrudan bir ana bilgisayar ile etkileşim yerine, kullanıcı, bir LAN, Kablosuz LAN ya da Internet gibi bir ağ bağlantısı aracılığıyla, başka bir masaüstü bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak ana bilgisayar ile etkileşime geçer . Ayrıca, bu senaryoda ana bilgisayar birden çok kullanıcıyı ve aynı anda birden fazla sanal makineyi barındırma kapasitesine sahip bir sunucu bilgisayar olur.

Yazılım Sanallaştırma

• İşletim Sistemi düzeyinde sanallaştırma: Tek bir işletim sistem üzerinde, sanal ortamların emülasyon yöntemi ile birbirlerinden ayrıldığı sistemdir.
• Uygulama Sanallaştırma: Bir yazılımın, istemci üzerinde kurulumuna gerek olmadan, taşınabilir bir hale getirilerek sunucu üzerinde çalıştırılmasıdır. Bulut yazılımların temelini oluşturmaktadır.

Bellek Sanallaştırma

Ağ bağlantılı sistemlerde tüm belleklerin bir bellek havuzuna toplanması ve gerekli olan belleğin, sanal veya fiziksel ortamlarda kullanılmasıdır.

Depolama Sanallaştırma

Depolama sanallaştırma, fiziksel depolamadan mantıksal depolamayı tamamen soyutlama işlemidir.

Veri Sanallaştırma

Veri sanallaştırma tek bir veri erişim katmanı (ki birkaç veri erişim mekanizmaları herhangi biri olabilir) ile farklı veri kaynaklarından (veritabanları, uygulamalar, dosya depoları, web siteleri, veri hizmetleri satıcılar, vb) soyutlama süreci işlemidir.

Ağ Sanallaştırma

Ağ sanallaştırması, donanımsal ve yazılımsal ağ kaynaklarını birleştirerek, ağ işlevselliğini yazılım tabanlı tek bir yönetim sistemi üzerinde toplamak ve ağı sanal hale getirmektir.

HİZMETLERİMİZ  Kategorisindeki Diğer Başlıklar